Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в спеціальній освіті»

Деталі

ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ»

 ПРОГРАМА

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Інноваційні підходи в спеціальній освіті»

22-23 червня 2017 р.

 

за підтримки

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Факультету корекційної педагогіки та психології

Київ - 2017

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» Факультет корекційної педагогіки та психології
     

Графік роботи

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Інноваційні підходи в спеціальній освіті»

 

22.06.2017

9.00-10.00 Реєстрація учасників
10.00 - 11.15 Відкриття конференції та пленарне засідання
11.15-12.00 Перерва на каву
12.00-13.20 Майстер-класи – 1
13.20-14.15 Перерва на обід
14.15-15.35 Майстер-класи – 2
15.50-17.10 Майстер-класи – 3
  23.06.2017
12.00-14.00

Засідання Ради УАКП

(запрошуються голови та секретарі осередків,

індивідуальні члени (за попередньою реєстрацією))

Найсвіжіші новини УАКП в групі https://www.facebook.com/groups/uasp2005/

www.uasp.org.ua


Місце проведення конференції                                 м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14

                                                             Гуманітарний корпус Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

22 червня (четвер)
09.00 Реєстрація учасників в холі   актової зали (2 поверх)
10.00 - 10.15

Відкриття конференції

В. М. Синьов – Президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», декан факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова, дійсний член НАПН України, професор, доктор педагогічних наук.

А. Г. Шевцов віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України;

М. К. Шеремет– віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», завідувач кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова, почесний член НАПН України, професор, доктор педагогічних наук.

актова зала гуманітарного корпусу, 2 поверх

10.15 – 11.15

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

актова зала центрального корпусу, 2 поверх

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

В. М. Синьов- Президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Актуальні завдання корекційної педагогіки в сучасній Україні.

М. К. Шеремет віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Підготовка фахівців в галузі спеціальної освіти в сучасних умовах.

А. Г. Шевцов віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»; С. В. Ільїна – старший викладач кафедри ортопедагогики та реабілітології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Показники емоційного інтелекту в структурі психологічної готовності майбутніх ортопедагогів до професійної діяльності.

А. Г. Обухівська – завідувач лабораторією методичного забезпечення психолого-медико-педагогічних консультацій УНМЦ практичної психології і соціальної роботи АПН України, канд. психол. наук, ст. наук. співробітник.

Тенденції реформування психолого-медико-педагогічних консультацій в Україні.

11.15 – 12.00

Перерва на каву

Робота книжкової крамниці

Видача членських квитків та журналів членам УАКП

12.00 – 13.20

МАЙСТЕР-КЛАСИ – 1

12-13 поверх актова зала гуманітарного корпусу

ауд. 13-11

ауд. 12-10

ауд. 12-9

ауд. 2 -15

ауд. 12-5

К. О. Глушенко– канд. пед. наук, доцент кафедри тифлопедагогіки Факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова, практикуючий психолог-консультант у методі системної сімейної терапії, член Української Спілки Психотерапевтів, ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Статеве виховання дітей раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку в сім’ї

С.О. Мугаль - керівник Центру психологічної допомоги «Світ Вашого Я», дитячий психолог та нейропсихолог, логопед-дефектолог, сімейний психолог, гештальт-терапевт, тілесно-орієнтовний психотерапевт.

Бломберг-терапія ритмічними рухами

В. Є. Коваленко– канд. психол. наук, доцент кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Корекція порушень емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів

О. Б. Качуровська - канд. пед. наук, доцент кафедри логопедії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Використання спеціального програмного забезпечення в логопедичній роботі

Є. О. Полтенкосімейний та дитячий психолог, керівник Центру сімейної психології "Фелічіта", виконавчий директор громадської організації   КоАдаптація", член Української спілки психотерапевтів; Г. М. Собова психолог, член правління громадської організації "КоАдаптація", член української спілки психотерапевтів

Методи «Томатіс» та «Форбрейн» 

ауд. 12-8

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ -1

(регламент 7 хв.)

Н. М. Анастасовастарший викладач кафедри прикладної психології та логопедії, Бердянський державний педагогічний університет. Соціально-емоційний розвиток дошкільників з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату: реалії і перспективи удосконалення освітньої програми.

М. О. Супрун – д. пед. н., професор, професор кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Самовиховання майбутнього дефектолога.

О. В. Мартинчук - к. пед. н., доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, Київський університет імені Бориса Грінченка. Діагностика готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

І. Б. Кузава - д. пед. н., професор кафедри педагогіки, завідувач науково-дослідної лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Особливості виховання толерантності в умовах інклюзії.

О. Е. Жосан – к. пед. н., завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти, Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Електронні посібники у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

Н. М. Голуб – к. пед. н., доцент, доцент кафедри здоров'я людини і корекційної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Корекція і розвиток технічної та змістовної сторін читання у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення.

Л. С. Журавльова – к. пед. н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Перспективи вирішення проблеми вивчення і корекції мовленнєвого розвитку молодших школярів з дисграфією.

Л. В. Тенцер   - логопед школи I-III ступенiв № 286 м. Києва. Формування фонетико-графiчної грамотності у молодших школярів із ПМР.

В. В. Войтко - к. пед. н., старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти, Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Сутність особистісно орієнтованого підходу в роботі з дітьми, які мають затримку психічного розвитку.

Л. О. Бовкун - корекційний педагог, Томатис-Київ. Нейропсихологічні основи формування ритму у дітей.

М. В. Федоренко – к. психол. н., доцент кафедри спеціальної психології та медицини, НПУ імені М. П. Драгоманова. Організація та проведення нейпропсихологічної діагностики в системі комплексного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

13.20 - 14.15 Перерва на обід
14.15 – 15.35

Секційні засідання, майстер-класи – 2

12-13 поверх гуманітарного корпусу

ауд. 12-5

І. В. Мартиненко – Виконавчий директор ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів», канд. психол. наук, доцент кафедри логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова, дитячий психотерапевт і логопед.

Сенсорна інтеграція та спілкування

ауд. 12-10

Ю. В. Коломієць– канд. пед. наук, доцент кафедри логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова, член Виконкому ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Нейропсихологічна діагностика порушень писемного мовлення у старших дошкільників та молодших школярів

ауд. 12-8

О. М. Потапенко– канд. пед. наук, доцент кафедри логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова

Використання прийомів самомасажу у роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

ауд. 13-11

Ю. В. Товкес, логопед БО "Школа-сходинки"

Формування комунікативної поведінки дітей із аутизмом

ауд. 12-9

О. Ю. Ромась – канд. пед. наук, доцент кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова; логопед, фонопед вищої категорії

ДЕНС терапія при функціональних порушеннях голосу

15.35-15.50 Перерва на каву
15.50-17.10

МАЙСТЕР-КЛАСИ – 3

12-13 поверх гуманітарного корпусу

ауд. 12-8

ауд.12-5

ауд. 13-11

ауд. 12-10

ауд. 12-9

Н. В. Базима– канд. пед. наук, доцент кафедри логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова, член Виконкому ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Шляхи підвищення мотивації до навчання у дітей з ТПМ

Г. В. Усатенко– психолог, соціальний педагог, керівник "Психологічного центру "Психея" (Київ), засновник видавництва психотерапевтичної літератури "Дивогра", член Української спілки психотерапевтів

Навчання читанню за допомогою піктограм: світові методики за українському терені

І. М. Омельянович – канд. пед. наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М. П. Драгоманова, член Виконкому ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»; В. О. Андрос – вчитель вищої категорії, старший вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   № 231 м. Києва.

Впровадження новітніх технологій навчання в інклюзивній освіті

Д. А. Мехедова - керівник Гуманітарного Центру Розвитку «У Світ Разом», сертифікований спеціаліст у галузі психоневрології мовлення та ліцензований практикуючий масажист (коректуючий БАТ- масаж), автор методики «Точкової та лінійної корекції при сегментарних розладах діяльності мозку»

Авторська методика «Точкової та лінійної корекції   при сегментарних розладах діяльності мозку»

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ - 2

(регламент 7 хв.)

С. В. Федоренко д. пед. н., професор, професор кафедри тифлопедагогіки, НПУ імені М. П. Драгоманова. Прийоми адаптації навчальної літератури до друку шрифтом Брайля.

Н. Г. Пахомова – д. пед. н., професор, завідувач каф. спеціальної освіти і соціальної роботи, Полтавський національний університет ім. В. Г. Короленка. Діагностико-корекційний консалтинг в структурі підготовки фахівця зі спеціальної освіти.

О. В. Ревуцька – к. пед. н., доцент, доцент кафедри прикладної прсихології та логопедії, Бердянський державний педагогічний університет. Особливості співпраці логопеда та ортодонта з батьками, які виховують дитину з міофункціональними та мовленнєвими порушеннями.

С. І. Геращенко - к. пед. н., доцент, доцент кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Організація логопедичної допомоги дітям з розумовою відсталістю.

Д. Конопліцька - учитель-логопед/практичний психолог, ДНЗ №27 смт. Клавдієво-Тарасове, Київська обл. Психолого-логопедичний супровід сім'ї, яка виховує дитину з порушеннями мовлення.

С. А. Деревинська - вчитель-логопед СНВК "Мрія" м. Києва. Формування програмування внутрішнього висловлювання з опорою на наочність через матеріалізовані дії.

Л. П. Стасюк – к. пед. н., доцент кафедри педагогіки, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з вадами зору.

Н. В. Бондар – викладач кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Особливості сформованості зв'язного мовлення учнів старших класів спеціальної загальноосвітньої школи на уроках трудового навчання.

С. В. Руденко аспірант кафедри тифлопедагогіки, НПУ імені М. П. Драгоманова.  Психологічні особливості правової свідомості як компоненту становлення «Я-концепції» у підлітків з порушеннями зору.

М. І. Федоренко к. пед. н., ст. викл. кафедри спеціальної психології та медицини, НПУ імені М. П. Драгоманова.  Використання новітніх інформаційних технологій в роботі спеціального психолога.

І. В. Федоренко к. пед. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, НПУ імені М. П. Драгоманова.  Підготовка вчителя інформатики  до роботи в умовах інклюзивної освіти.

А. В. Дашковська – аспірантка кафедри тифлопедагогіки, НПУ імені М. П. Драгоманова. Методика вивчення ігрової діяльності молодших учнів зі зниженим зором у позаурочній роботі.

23 червня (п’ятниця )
11.30 -12.00 Реєстрація членів Ради УАКП в ауд. 12-5

12.00 - 14.00

ЗАСІДАННЯ РАДИ ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ»

12 поверх актова зала гуманітарного корпусу           ауд. 12-5

14.00 - 15.00

Закриття конференції

ауд. 12-5

22.06.

2017

 

22

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙСТЕР-КЛАСИ

Коваленко Вікторія Євгенівна

Корекція порушень емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів
 

У програмі майстер-класу:
- аналіз особливостей змістового та інструментального компонентів емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів;
- проблема діагностики порушень емоційного розвитку в контексті різних науково-теоретичних підходів;
- презентація програми корекції порушень емоційного розвитку розумово відсталих дітей, які навчаються в освітньому середовищі спеціальної школи-інтернату, навчально-реабілітаційного центру та індивідуальної форми навчання;
- робота з батьками розумово відсталих дітей з метою гармонізації їхнього емоційного розвитку.

Андрос Вікторія Олександрівна,
Омельянович Ірина Миколаївна
Впровадження новітніх технологій навчання в інклюзивній освіті
 

Під час проведення майстер-класу буде вперше представлено результати роботи в інклюзивному класі за навчальною програмою «Інтелект України». Вчитель вищої категорії покаже можливості використання відео та друкованих матеріалів означеної навчальної програми на уроках в початковій школі. Ви отримаєте можливість включитися в роботу з підготовки різних структурних елементів уроку з використанням матеріалів навчальної програми «Інтелект України», отримаєте відповіді на запитання, які Вас хвилюють щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі.
А також Вам буде представлена експрес-діагностика дитини з особливими освітніми потребами дошкільного віку, яка буде навчатися в загальноосвітній школі.

Мартиненко Ірина Володимирівна Сенсорна інтеграція та спілкування
 

Мета майстер-класу: ознайомити слухачів з особливостями взаємовпливу процесів сенсорної інтеграції та спілкування.

На майстер-класі планується висвітлення таких питань:
- поняття «сенсорна інтеграція»;
- особливості сенсорних дисфункцій та дезінтеграції у дітей;
- роль сенсорних дисфункцій в реалізації різних сторін спілкування з навколишніми;

- комунікативні труднощі як результат порушення обробки сенсорних сигналів;

- ігри та вправи для подолання комунікативних труднощів у дітей.

Глушенко Катерина Олександрівна

Статеве виховання дітей раннього віку з порушеннями розвитку в сім'ї

 

У програмі майстер-класу:
- характеристика психосексуального розвитку дитини раннього віку й особливості його протікання при різних порушеннях психофізичного розвитку.

- З чого починається статеве виховання і як відбувається у ранньому віці?

- Яких знань і вмінь потребує дитина? Що потрібно знати батькам? 
- Як підібрати зрозумілі й цікаві дитині наочні посібники, книжки, ігри тощо?

- Як реагувати на ранні прояви сексуальності у дитини?

Мехедова Дана Анатоліївна

Авторська методика «Точкової та лінійної корекції при сегментарних розладах діяльності мозку»

 

У програмі майстер-класу:
- поняття “Корекційної педагогіки”, в сегменті впливу на особистісний розвиток дитини, згідно вікової градації.
- Поділяючий фактор “Корекційної педагогіки”, як альтернатива, при терапевтичній корекції: інклюзія, функціональна корекція:
- Діти з особливими психотипами,
- Діти з мовленнєвими вадами,
- Діти з розсіяною увагою ,
- Гіперактивні діти,
- Проблематика комунікації (прояви аутизму),
- Синдромні особливості (Синдром Дауна та інші.)
- Діагностика у спектрі “Корекційної педагогіки” (оглядово).

- Практичні вправи при різних видах проблематики індивідуального розвитку дитини.  
- Практична “Корекційна педагогіка” – як альтернатива медикаментозному впливу на дітей з психоневрологічною проблематикою (даний аспект вправ потребує спільної діагностики медиків та спеціалістів “Корекційної педагогіки”, логопедів, дефектологів, психологів...).

- Методичний курс практичних вправ “Корекційної педагогіки”.
Вправи на стимуляцію мовленнєвого процесу та особистісного сприйняття через активацію мовно-рухового аспекту діяльності мозку. Активуємо дотикові біологічні точки, які відповідають за рецепторні та больові сигнальні системи.

Усатенко Ганна Володимирівна

Навчання читанню за допомогою піктограм: світові методики на українському терені

 

Будь-яка дитина має право долучитись до світу літератури, але деякі діти внаслідок особливостей психічного розвитку - аутизм, дислексії, інші порушення розвитку, мають труднощі з розумінням тексту.

У програмі майстер-класу:
- ми розглянемо можливості навчання читанню за допомогою книги, яка поєднує текст та малюнки-піктограми до кожного слова, що пояснюють дитині його зміст. 
- На прикладі всесвітньо вживаної системи символів PCS (picture communication symbols), США, яка використовується в українських виданнях "Дивогра", дізнаємось, як допомогти навчитись читати дітям з особливостями психічного розвитку.

Потапенко Оксана Миколаївна

Використання прийомів самомасажу у роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

 

Логопедичний самомасаж використовується для стимуляції кінестетичних відчуттів м'язів, що беруть участь у роботі периферичного мовленнєвого апарату, а також певною мірою і для нормалізація м'язового тонусу цих м'язів.

У програмі майстер-класу:
- самомасаж м’язів голови та шиї;
- самомасаж м’язів обличчя;
- самомасаж м’язів язика;
- самомасаж вушних раковин;
- вправи на укріплення м’язів губ та язика.

Качуровська Оксана Борисівна

Використання спеціального програмного забезпечення в логопедичній роботі

 

У програмі майстер-класу:
- ознайомлення із використанням спеціального програмного забезпеченням в логопедії для ОС Windows і IPad, 
- огляд сучасних сервісів для створення презентацій (метод скрайбінгу, Prezі), інтерактивних навчальних вправ засобами 
LearningApps.org,
- підвищення інформаційної компетентності учителя-логопеда щодо використання програмного забезпечення Microsoft Office (Power Point, Excel).

Ромась Олена Юріївна

ДЕНС – терапія при функціональних порушеннях голосу

 

У програмі майстер-класу:
- динамічна електростимуляція – що це?
- історія виникнення методу ДЕНС – терапії;
- принципи роботи апарату; 
- рекомендації до використання ДЕНС – терапії;
- особливості обстеження голосових порушень;
- класифікація порушень голосу;
- причини та симптоматика функціональних порушень голосу;
- причини використання ДЕНС – терапії при голосових розладах;
- напрями роботи з відновлення голосової функції.

Практична частина дозволить учасникам:
- ознайомитися з методикою впливу ДЕНС апарату при голосових розладах; 
- побачити та відчути роботу ДЕНС апарату; 
- відпрацювати навичку діафрагмального та мовленнєвого дихання; 
- попрактикувати уміння використовувати вправи при функціональних порушеннях голосу.

Товкес Юлія Володимирівна

Формування комунікативної поведінки у дітей з аутизмом

 

У програмі майстер-класу:
- роль спілкування у розвитку дитини; 
навички, що сприяють формуванню мовленнєвих засобів спілкування;
- основні стратегії та умови формування комунікативної поведінки у дітей з аутизмом; 
- основні етапи навчання альтернативним засобам спілкування (метод PECS).

Базима Наталія Валентинівна

Шляхи підвищення мотивації до навчання у дітей з ТПМ

 

У програмі майстер-класу:

Майстер-клас пройде у формі інтерактивної лекції з елементами тренінгової роботи.

Учасникам будуть запропоновані до розгляду наступні теоретичні питання:
• особливості ігрової та навчальної діяльності у дітей з мовленнєвими порушеннями старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;
• види та форми мотивації та її роль у організації діяльності (ігрової, навчальної, комунікативної);
• врахування впливу порушень мовленнєвого розвитку на організацію навчально-виховного процесу;
• роль дорослого у підвищенні мотивації до навчання у дітей з ТПМ.

Практична частина включає вправи:
• спрямовані на визначення власних провідних видів мотивації у прийнятті рішень у повсякденному житті;
• орієнтовані на створення ігор та завдань для дітей, які допоможуть у підвищенні мотивації до навчання.

Полтенко Євгенія Олексіївна, Собова Ганна Михайлівна  Методи «Томатіс» та «Форбрейн»
 

У програмі майстер-класу:
Суть методу полягає в тому, що високочастотні, відфільтровані звуки стимулюють вищу нервову діяльність.

Основою методу є теорія про взаємодію слухового сприймання з голосом, різниця між "слухати" і "чути". Дитина може чути добре, але слухати погано.

 Підвищення слухової уваги, швидкості обробки звукового сигналу і, як наслідок, якісне мовлення, все це залежить від стимуляції слухового аналізатора.

Суть методу полягає у використанні голосу пацієнта для стимуляції головного мозку за допомогою спеціальної гарнітури.

Під час майстер-класу учасники зможуть спробувати застосувати гарнітуру «Форбрейн» і зрозуміти, як вона працює. Також ми продемонструємо, як працює метод «Томатіс-терапії» і що потрібно для вірного вибору програми.

Коломієць Юлія Вікторівна

Нейропсихологічна діагностика порушень писемного мовлення у старших дошкільників та молодших школярів

 

У програмі майстер-класу:
• ознайомлення з основними напрямками нейропсихологічної діагностики труднощів опанування писемним мовленням у дітей молодшого шкільного віку;
• прогнозування можливих утруднень формування навички писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку на основі нейропсихологічного обстеження;
• практичний інструментарій для нейропсихологічного обстеження сформованості мозкових структур, що лежать в основі механізмів писемного мовлення.

Мугаль Світлана Олександрівна

Бломберг терапія ритмічними рухами (БТРР)
 

БТРР - ефективний підхід для корекції нервової системи. БТРР заснована на природних ритмічних дитячих рухах, які були пристосовані для дітей і дорослих. Ці рухи допоможуть відновити контакт з нашими емоціями і стабілізувати їх. Ці вправи дозволяють здійснювати високоефективний вплив на мозок.

Ефективна терапія для роботи з дітьми з церебральним паралічем, аутизмом, синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, дислексією, дисграфією, іншими розладами навчання, порушеннями зору тощо.У дорослих - з больовими синдромами, проблемами опорно-рухового апарату та іншими проблемами.

НА МАЙСТЕР-КЛАСАХ ВИ МАТИМЕТЕ МОЖЛИВІСТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗАХОДАХ УАКП в 2 половині 2017 р.!
   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 122 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

12417528
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
935
3987
26025
10819712
95797
138486
12417528

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-06-23 06:10:21
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ